Aktualności
Zwolnij na widok "stra?aków"
2006-04-05 10:18:30 :: Steve :: Odsłon 1475
Coraz g?o?niej mówi si? o fakcie, ?e stra? miejska b?dzie u?ywa? fotoradarów. Czy?by policja zaczyna?a si? zajmowa? ?ciaganiem bandytów? Zobaczymy :-)

Otó? regulacja prawna istnieje ju? od dawna. Jednak dopiero teraz zaczyna si? kto? interesowa?, ?e jest "?y?a z?ota", do której mo?na si? podpi??.
Stra? miejska ma dwa rozwi?zania. Albo zakup w?asnych foto, lub wideo radarów, albo dzier?awa od firm zewn?trznych. Decyzj? podejmuj? Gmina, która ma obowi?zek i prawo do zapewnienia stra?y gminnej (miejsciej) odpowiedniego wyposa?enia w sprz?t niezb?dny do wykonywania zada? ustawowych stra?y.

Na podstawie Ustawy o Stra?ach Gminnych z 12.06.2003 art. 12 ust 1 pkt 10 (Dz.U. nr 130 poz 1190) Stra? ma prawo „obserwowania i rejestrowania przy u?yciu ?rodków technicznych obrazu zdarze? w miejscach publicznych” oraz na podstawie § 17 ust. 3 pkt 4 Rozporz?dzenia MSWiA z dnia 30.12.2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 2003 r. nr 14, poz. 144 i nr 26, poz. 230), „Stra?nicy gminni (miejscy) maj? prawo rejestrowa? wykroczenia za pomoc? urz?dze? samoczynnie rejestruj?cych (…) przekroczenie dozwolonej pr?dko?ci tzw. fotoradary”.

?ród?o: o2.pl
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497644 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional