Aktualności
Toyota traci rynek
2006-02-11 16:48:10 :: ShoGun :: Odsłon 1239
Polacy kupili w styczniu tego roku 18 tys. 555 nowych samochodów osobowych, o 0,7 proc. mniej ni? w grudniu 2005 r. i o 16,5 proc. mniej ni? przed rokiem - poda? w czwartek instytut Samar, monitoruj?cy rynek. Znaczny spadek sprzeda?y zanotowa?a te? Toyota

Poza intensywnymi kampaniami marketingowymi, w styczniu nie wydarzy?o si? nic, co mog?oby radykalnie zmieni? tendencje spadkowe na polskim rynku motoryzacyjnym - czytamy w komentarzu Samara. Z pierwszej dziesi?tki jedynie dwie marki - Opel i Honda - rozpocz??y rok z lepszym wynikiem ni? w 2005 r.

Najwi?cej aut w styczniu sprzeda?a Toyota - 2 tys. 537, o 22,1 proc. mniej ni? przed rokiem. Udzia? tej marki w polskim rynku zmniejszy? si? o 1 proc. i wynosi 13,7 proc.

Wzrost udzia?u w rynku osi?gn??a druga w rankingu Skoda - z 12,3 do 12,9 proc. Sprzedano w styczniu 2 tys. 387 aut tej marki, o 12,3 proc. mniej ni? rok wcze?niej.

Na trzecim miejscu jest Opel - 2 tys. 386 sprzedanych aut. Opel uzyska? 72,2 proc. wzrost sprzeda?y miesi?cznej, co pozwoli?o na awans z pozycji siódmej i ponad dwukrotny wzrost udzia?u w rynku - z 6,2 do 12,9 proc.

Czwart? lokat? zaj?? Fiat, który sprzeda? w styczniu 1 tys. 857 aut osobowych, o 28,1 proc. mniej ni? przed rokiem. Udzia? Fiata w rynku zmniejszy? si? do 10,0 proc.

Dalsze miejsca w kolejno?ci zaj??y: Renault - 1 tys. 304 sprzedanych aut, Ford - 1 tys. 283, Peugeot - 1 tys. 38, Citroen - 981, Honda - 862 i Volkswagen - 678.

Pi?? kolejnych pozycji na li?cie w rankingu najch?tniej kupowanych w styczniu w Polsce aut osobowych zajmuj? Chevrolet, Nissan, Kia, SEAT i Hyundai. Wszystkie te marki wykaza?y spadek sprzeda?y na w ci?gu roku.

Sklasyfikowany na 16. miejscu Mercedes osi?gn?? wzrost o 88,5 proc. do 213 aut. Ro?nie sprzeda? aut Volvo (12 proc.), BMW (63 proc.), Lexus (263,6 proc.), Saab (130 proc .), MINI (300 proc .).

Wi?kszo?? marek oferuj?cych pojazdy dostawcze uzyska?a lepsze wyniki ni? w styczniu 2005 r. Najwy?sze wska?niki wzrostu osi?gn??y Nissan (217,4 proc.) i Andoria (150 proc.). Ogó?em w styczniu tego roku kupiono w Polsce 2 tys. 343 samochody dostawcze, o 37,3 proc. mniej ni? w grudniu 2005 r., ale o 7,1 proc. wi?cej ni? rok wcze?niej.

Na pozycj? lidera awansowa? Fiat (drugi przed rokiem) ze sprzeda?? 546 aut, o 26,4 proc. wi?ksz? ni? rok wcze?niej. Taki rezultat zapewni? tej firmie wzrost udzia?u w rynku z 19,8 do 23,3 proc.

Drugie miejsce zaj?? Renault (trzeci rok wcze?niej). Francuski producent sprzeda? na polskim rynku 274 pojazdy, o 8,7 proc. wi?cej ni? przed rokiem, zwi?kszaj?c udzia? w rynku z 11,5 do 11,7 proc.

Na trzecim miejscu znalaz? si? lider sprzed roku Volkswagen z 265 sprzedanymi autami. Niemal 43-proc. spadek sprzeda?y spowodowa? utrat? udzia?u w rynku tej marki - z 21,2 do 11,3 proc.

Ogó?em w styczniu 2006 r. na polskie drogi wyjecha?o 20 tys. 898 nowych samochodów osobowych i dostawczych, o 14,4 proc. mniej ni? przed rokiem
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497610 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional