Aktualności
?wiatowa premiera w Genewie: nowy Opel GT
2006-02-12 10:57:37 :: ShoGun :: Odsłon 1355
Dla wielu fanów motoryzacji Opel GT to kultowy samochód sportowy lat siedemdziesi?tych ubieg?ego wieku. Teraz ta legendarna nazwa powraca w postaci zaskakuj?cego, dwuosobowego roadstera, który tak?e mo?e znale?? swoje miejsce w historii automobilizmu.
Opel po raz pierwszy zaprezentuje mi?dzynarodowej publiczno?ci ca?kowicie nowe GT podczas Salonu Samochodowego w Genewie (2 – 12 marca 2006 r.).

Dzi?ki ekscytuj?cej, wyrazistej linii, nap?dowi na tyln? o? i mocnemu, czterocylindrowemu, benzynowemu silnikowi turbo z bezpo?rednim wtryskiem paliwa, ten nowy sportowy samochód nawi?zuje do udanej koncepcji oryginalnego GT, produkowanego w latach 1968 – 1973.

„Model GT to mocny dodatek do naszej gamy atrakcyjnych, niszowych produktów, wzmacniaj?cy wizerunek marki Opel”, mówi Carl-Peter Forster, Prezes GM Europe. „Modele Tigra, Astra TwinTop i nowe GT oznaczaj?, ?e b?dziemy dysponowali trzema bardzo ró?nymi modelami, z których ka?dy zapewnia najwy?sz? przyjemno?? z jazdy. Ponadto GT to doskona?y przyk?ad tego, jak GM wykorzystuje i stosuje swoje ?wiatowe zasoby z korzy?ci? dla poszczególnych marek.”

Nowy Opel GT daje ogromn? przyjemno?? z jazdy dzi?ki umieszczonemu z przodu silnikowi i tylnemu nap?dowi, które wspólnie zapewniaj? doskona?e roz?o?enie masy, oraz dzi?ki benzynowej jednostce nap?dowej – 2,0-litrowemu silnikowi ECOTEC turbo o mocy 260 KM z wtryskiem bezpo?rednim. Umo?liwia ona przyspieszenie od zera do 100 km/h w czasie poni?ej sze?ciu sekund i osi?gni?cie pr?dko?ci maksymalnej ponad 230 km/h.

Innym atrakcyjnym elementem jest dach z materia?u, zapewniaj?cy po jego z?o?eniu rado?? z jazdy pod go?ym niebem, jakiej nie mieli okazji do?wiadczy? kierowcy oryginalnego GT. Dach ca?kowicie chowa si? pod pokryw?, podkre?laj?c? sportow? sylwetk? GT z krótkimi zwisami i szeroko rozstawionymi 18-calowymi ko?ami.

Opracowanie nowego Opla GT to doskona?y przyk?ad mi?dzykontynentalnej wspó?pracy w ramach struktury GM. Design zosta? zainspirowany samochodem koncepcyjnym VX Lightning, opracowanym w GM Advanced Design Studio w Birmingham w Wielkiej Brytanii w maju 2003 roku z okazji stulecia marki Vauxhall. Nowe GT b?dzie produkowane w Wilmington w stanie Delaware w USA, gdzie powstaj? te? siostrzane modele – Pontiac Solstice i Saturn Sky. Planuje si?, ?e Opel GT wejdzie na rynek wiosn? 2007 roku.

Oryginalny Opel GT wiele zawdzi?cza? USA – pod wieloma wzgl?dami. Jego zapieraj?ca dech w piersiach linia zainspirowana by?a nowym ameryka?skim designem, tzw. „kszta?tem butelki coca coli”, który mo?na by?o równie? odnale?? w modelu Corvette Stingray. Dwie trzecie wyprodukowanych egzemplarzy Opla GT zosta?o wyeksportowanych do USA.
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497641 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional