Aktualności
Ogólnopolski Zlot letni klubu k.D.t 2008 [12-13 lipca]
2008-05-09 08:42:50 :: Sim :: Odsłon 3578
Zapraszamy wszystkich klubowiczów oraz go?ci naszego forum do przybycia na ogólnopolskie klubowe spotkanie. Impreza 2-dniowa rozpoczyna si? na parkingu w centrum miasta. Kawalkad? kadettów przemieszczamy ...
...więcej   
Jajkowo i zajaczkowo
2008-03-21 08:16:08 :: Steve :: Odsłon 1561
Poniewaz dzisiaj jade do znajomych na swieta, moge nie miec okazji. Wiec skladam teraz. Wszystkiego dobrego. Spokojnych, rodzinnych, relaksujacych ;) No i mokrego Dyngusa Uwazajcie ...
...więcej   
Weso?ych ?wi?t oraz Szcz??liwego Nowego Roku
2007-12-24 10:02:59 :: ShoGun :: Odsłon 1735
Z okazji nadchodz?cych ?wi?t Bo?ego Narodzenia redakcja klubu k.D.t Polska pragnie z?o?y? wszystkim odwiedzaj?cym ?yczenia szcz??cia, pomy?lno?ci, zdrowia oraz wytrwa?o?ci w realizacji swoich planów a ...
...więcej   
I Kadetowy Konkurs Fotograficzny
2007-12-03 12:46:49 :: Badger :: Odsłon 1784
Administratorzy oraz Redakcja strony Klubu U?ytkowników Opla Kadetta D k.D.t. maj? zaszczyt zaprosi? wszystkich u?ytkowników Forum do uczestnictwa w konkursie fotograficznym, którego tematem jest najcudowniejszy ...
...więcej   
Ju? nied?ugo b?d? koszulki klubowe!
2007-04-13 12:37:30 :: Proktor :: Odsłon 1733
Ostatnia chwila aby zamówi? koszulk?!

Koszulki klubowe (czarne z bia?ym nadrukiem, porz?dne) s? dost?pne w wersji m?skiej i damskiej. Koszt to tylko 20z? + ...
...więcej   
Ju? nied?ugo je?dzimy ca?y rok z w??czonymi ?wiat?ami
2007-03-29 19:21:08 :: Proktor :: Odsłon 1534
Ju? nied?ugo b?dziemy przez ca?y rok u?ywa? ?wiate? mijania, 24 godziny na dob?. Nowelizacja ustawy zosta?a w?a?nie podpisana przez prezydenta Kaczy?skiego. Przepis zacznie obowi?zywa? od ...
...więcej   
Od 1 marca koniec okresu obowi?zkowego w??czania ?wiate?.
2007-02-28 11:46:24 :: Proktor :: Odsłon 1316
Zgodnie z kodeksem drogowym, z w??czonymi ?wiat?ami mijania nale?y je?dzi? od 1 pa?dziernika do 1 marca. Tak wi?c od jutra nie nale?y sie obawia? dostania ...
...więcej   
Weso?ych ?wi?t!
2006-12-22 15:44:48 :: Steve :: Odsłon 1353
Wszystkim u?ytkownikom i mi?o?nikom naszych Kadettów, sk?adamy gor?ce ?yczenia. Zdrowych, spokojnych i pogodnych ?wi?t. Zielonej, choinki i kanciastego karpia :) Zespó? k.D.t. Korzystaj?c z okazji ...
...więcej   
Przygotuj swojego kanta do zimy
2006-10-15 20:45:56 :: Steve :: Odsłon 1553
Zaczyna si? robi? ch?odno - ba wr?cz zimno. Nied?ugo b?d? pierwsze przymrozki. Warto zadba? o nasze "dziadki" i przygotowa? je troch? do zimy. Jednym z ...
...więcej   
Jutro 1-szy pa?dziernika
2006-09-30 22:31:22 :: Steve :: Odsłon 1488
Od dnia 1-go pa?dziernika je?dzimy obowi?zkowo na ?wiat?ach mijania przez ca?? dob?. Posprawdzajcie ?arówki i ?adowanie w waszych kantach i nie dajcie si? z?apa?. Oczywi?cie ...
...więcej   
Ogólnopolski zlot klubowy zako?czony
2006-07-16 22:30:11 :: Steve :: Odsłon 1520
W dniu dzisiejszym zako?czy? si? d?ugo oczekiwany oficjalny zlot klubu k.D.t. Ju? poraz kolejny mieli?my okazj? spotka? si? razem, zapozna?, odnowi? znajomo?ci czy wymieni? do?wiadczenia. ...
...więcej   
Zlot tu? tu?
2006-06-29 20:24:48 :: Steve :: Odsłon 2558
Trwaj? duchowe i oszcz?dno?ciowe ;) przygotowania do zbli?aj?cego si? zlotu Letniego k.D.t. Wszystkich zainteresowanych tym tematem, po bli?sze szczególy, zapraszamy do zapoznania si? z dyskusj? ...
...więcej   
Warsztat na stronie
2006-06-11 09:28:50 :: ShoGun :: Odsłon 2131
Dzia? "Warsztat - Dzia? Techniczny" powróci? na stron?. Pozosta?o jeszcze par? drobiazgów do dopracowania ale jako tako artyku?y da si? czyta? ...
...więcej   
Awaria strony i forum
2006-06-08 09:29:36 :: ShoGun :: Odsłon 1340
Wczoraj, tj. 07.06, uszkodzi?a si? baza danych naszej strony i forum. Na szcz??cie uda?o si? spraw? za?atwi? w miar? szybko i bez strat :D Zapraszamy ...
...więcej   
Zwolnij na widok "stra?aków"
2006-04-05 10:18:30 :: Steve :: Odsłon 1482
Coraz g?o?niej mówi si? o fakcie, ?e stra? miejska b?dzie u?ywa? fotoradarów. Czy?by policja zaczyna?a si? zajmowa? ?ciaganiem bandytów? Zobaczymy :-) Otó? regulacja prawna istnieje ...
...więcej   
Pierwsza rejestracja pojazdu - taniej.
2006-03-17 13:28:41 :: Proktor :: Odsłon 1415
Od 15 kwietnia op?ata za wydanie karty pojazdu, rejestrowanego w Polsce po raz pierwszy, ma zosta? obni?ona z 500 z? do 75 z? - poinformowa?o ...
...więcej   
GM b?dzie produkowa? chevrolety w FSO ?
2006-03-04 09:19:58 :: ShoGun :: Odsłon 1691
Nowa szansa dla FSO? Zakupem ?era?skiej fabryki jest zainteresowane General Motors - ujawni? Rainer Einenkel, szef rady pracowniczej Opla, niemieckiej firmy GM. Wraz GM na ...
...więcej   
GM chce kupi? fabryk? w Polsce?
2006-03-04 09:16:53 :: ShoGun :: Odsłon 1396
Ostatnio by?o g?o?no o tym, ?e GM chce sprzeda? jedn? z fabryk w Europie w celu obni?enia kosztów. Dzi? okaza?o si?, ?e General Motors rozwa?a ...
...więcej   
Wymie? nowe prawko na ... nowsze
2006-03-03 08:50:10 :: Steve :: Odsłon 1462
Ka?dy kierowca pami?ta, a przynajmniej wie, ?e wymiana prawa jazdy w Polsce zacz??a si? nie tak dawno. Co prawda nowi kierowcy otrzymywali nowe, wielko?ci kart ...
...więcej   
Od dzi? nie musimy je?dzi? w dzie? na ?wiat?ach mijania
2006-03-01 11:31:57 :: Proktor :: Odsłon 1326
Zgodnie z ustaw?, musimy je?dzi? na ?wiat?ach mijania w dzie?, w okresie od 1 pa?dziernika do 28 lutego. Z dniem dzisiejszym ten okres sie zako?czy? ...
...więcej   
Statystyki
2006-02-20 21:54:02 :: ShoGun :: Odsłon 1667
Ju? 10 dni mine?o od momentu ponownego uruchomienia naszej strony. ??czna liczba odwiedzin w tym czasie do teraz wynios?a 1578 co daje nam 157/dzien. Najwi?cej ...
...więcej   
Uwa?aj na fotoradar
2006-02-18 11:08:12 :: Steve :: Odsłon 1536
Fotoradar a pó?niej wezwanie. Niby to tylko fotka, która pozwoli policji (albo stra?y miejskiej) "wlepi?" mandat za przekroczenie pr?dko?ci. Jednak proponuje si? pilnowa?. Wspomniane urz?dzenie ...
...więcej   
St?uczka ... i co dalej?
2006-02-14 22:26:38 :: Steve :: Odsłon 1350
Drodzy Klubowicze i u?ytkownicy! Ka?dy widzia?, a nawet mo?e prze?y? st?uczk?. Nie ?yczymy oczywi?cie nikomu takowych przygód ale je?li nawet, to nie wpadajmy w panik?. ...
...więcej   
Uruchomiony dzia? "Historia"
2006-02-13 11:06:32 :: ShoGun :: Odsłon 1399
Kolejny dzia? na naszej stronie odbudowany. Trafi?o na histori?. Wys?a?em ju? informacj? do Badgera, który to zdoby? informacje i zredagowa? teksty do tego dzia?u, i ...
...więcej   
Volkswagen planuje zwolni? do 20.000 pracowników
2006-02-13 00:25:05 :: ShoGun :: Odsłon 1322
W ramach programu restrukturazycyjnego w ci?gu najbli?szych 3 lat VW planuje zwolni? do 20.000 pracowników. Co ciekawe, nie b?d? to zwolnienia grupowe, poniewa? na takowe ...
...więcej   
Polska: Dr. Schneider buduje fabryk?
2006-02-12 10:59:52 :: ShoGun :: Odsłon 1309
Firma Dr. Schneider Automotive Poland zainwestuje w naszym kraju 15 mln z? i zatrudni co najmniej 200 osób w fabryce cz??ci samochodowych i motocyklowych na ...
...więcej   
?wiatowa premiera w Genewie: nowy Opel GT
2006-02-12 10:57:37 :: ShoGun :: Odsłon 1362
Dla wielu fanów motoryzacji Opel GT to kultowy samochód sportowy lat siedemdziesi?tych ubieg?ego wieku. Teraz ta legendarna nazwa powraca w postaci zaskakuj?cego, dwuosobowego roadstera, który ...
...więcej   
Eksport aut z Chin ju? jest wi?kszy od importu
2006-02-12 01:15:46 :: ShoGun :: Odsłon 1282
W 2005 r. eksport samochodów z Chin wzrós? o 120 proc. i po raz pierwszy by? wi?kszy od importu - poinformowa? chi?ski rz?dowy dziennik "The ...
...więcej   
Toyota traci rynek
2006-02-11 16:48:10 :: ShoGun :: Odsłon 1247
Polacy kupili w styczniu tego roku 18 tys. 555 nowych samochodów osobowych, o 0,7 proc. mniej ni? w grudniu 2005 r. i o 16,5 proc. ...
...więcej   
?lisko przez dyspozytora
2006-02-11 16:46:06 :: ShoGun :: Odsłon 1203
Zatrzymano pijanego dyspozytora odpowiedzialnego za stan dróg w okolicach O?awy Dolno?l?scy policjanci zatrzymali 45-letniego dyspozytora odpowiedzialnego za nadzór nad przejezdno?ci? dróg w O?awie i okolicach. ...
...więcej   
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 498626 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional