Historia
Historia Klubu kDt
   Historia klubu zrzeszaj?cego posiadaczy i fascynatów Opla Kadetta D ginie w pomroce dziejów. Na pocz?tku by?o kilka okr?gowych kó?ek, których cz?onkowie, ze wzgl?du na ma?? mo?liwo?? komunikacji, spotykali si? od czasu do czasu, przypadkowo na ulicy. Sytuacja taka trwa?a do momentu, kiedy Polska doceni?a wynalazek zwany internetem. Jak grzyby po deszczu zacz??y pokazywa? si? strony dotycz?ce ró?nych tematów. I tak mi?dzy tym wszystkim badziewiem powsta?a witryna go?cia zwanego Ramzesem. Niestety, bra? kadeciarska, niezabardzo wiedzia?a co z tym robi?, i strona ...
...więcej
Historia marki Kadett
   Nazw? "KADETT" nadano samochodom w roku 1936. W tym roku zak?ad w Rüsselsheim zaprezentowa? model Opel Kadett, przy produkcji którego tak?e wykorzystano now?, bezpieczn? zasad? montowania karoserii. Ten ciesz?cy si? du?ym powodzeniem model by? nap?dzany rz?dowym, czterocylindrowym silnikiem o pojemno?ci 1,1 litra, uzyskuj?cym moc 23 koni mechanicznych. Samochód ten, wa??cy 757 kilogramów, osi?ga? ju? ca?kiem spor? pr?dko??: 98 km/godz. W roku 1938 Kadett uzyska? nowy wygl?d. Zmieniono mu wystrój wewn?trzny oraz kilka elementów nadwozia. Do roku 1940 dealerzy Opla sprzedali ...
...więcej
Historia firmy OPEL
   Historia Opla wywodzi swoje korzenie z Russelsheim w Niemczech, gdzie w 1838 roku urodzi? si? Adam Opel. Jako m?odzieniec Adam podczas swych licznych podró?y po Europie poznawa? ró?ne nowe technologie. Wyj?tkowo mocno zainteresowa? si? produkcj? maszyn do szycia. Zafascynowany tymi urz?dzeniami Adam, w wieku 25 lat, w swoim rodzinnym mie?cie otwiera fabryk? nastawion? na ich wysok? produkcj?. Wykorzystuj?c swoj? wiedz? szybko staje si? jednym z wi?kszych producentem maszyn do szycia na ?wiecie, eksportuj?c swoje wyroby do prawie wszystkich krajów Europy, ...
...więcej
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497622 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional