Warsztat
Przegl?d roczny.
[b:a04cda2c24]PRZEGL?D ROCZNY (wg. Sam Naprawiam - M.R.Etzold)[/b:a04cda2c24]
Opel Kadett D

Przegl?d roczny przeprowadza si? ra w roku, wzgl?dnie co 15 000 km po poprzednim przegl?dzie. Wszystkie pozycje oznaczone(*) podlegaj? przegl?dowi przemiennie tzn. co drugi raz wzgl?dnie co 30 000 km.
[b:a04cda2c24]
Silnik i sprz?g?o[/b:a04cda2c24]
- Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju (co 5000 km lub co 6 miesi?cy)
- Odwodnienie filtra paliwowego (co 5000 km lub co 6 miesi?cy)
- Wymieni? wk?adk? filtra powietrza *
- Kontrola stanu i naci?gu paska klinowego
- Wymiana paska klinowego *
- Sprawdzi? poziom i st??enie p?ynu ch?odniczego
- Kontrola wizualna szczelno?ci i zanieczyszczenia ch?odnicy
- Sprawdzenie pr?dko?ci obrotowej biegu ja?owego i maksymalnej pr?dko?ci obrotowej
- Sprawdzenie uk?adu wydechowego
- Kontrola wizualna silnika w celu wykrycia wycieków silnika
- Regulacja peda?u sprz?g?a
- Wymiana filtra paliwa *
- Sprawdzenie dro?no?ci przewodów paliwowych, trwa?o?ci przy??czy
- Wymiana ?wiec ?arowych/iskrowych (po 100 000 km)
- Sprawdzenie d?wigni gazu
- Sprawdzi? pas z?baty; wymieni? po 60 000 km wzgl?dnie po 4 latach
[b:a04cda2c24]
Instalacja elektryczna[/b:a04cda2c24]
- Sprawdzi? dzia?anie wszystkich odbiorników pr?du
- Sprawdzi?, ew, wymieni? reflektory
- Sprawdzi? dzia?anie spryskiwacza przedniej szyby; skontrolowa? po?o?enie spryskiwaczy, sprawdzi? stan piór wycieraczek
- Sprawdzi? napi?cie i poziom elektrolitu akumulatora
[b:a04cda2c24]
O? przednia i uk?ad kierowniczy[/b:a04cda2c24]
- Sprawdzi? luz i zamocowanie ko?cówek dr??ków kierowniczych
- Sprawdzi? szczelno?? os?on przeciwpy?owych przegubów osi
- Sprawdzi? luz uk?adu kierowniczego; sprawdzi? mi?szki spr??yste pod k?tem nieszczelno?ci i uszkodze?
- Sprawdzi? rozstaw kó?
- Sprawdzi? zamocowanie i szczelno?? amortyzatorów

[b:a04cda2c24]Nadwozie[/b:a04cda2c24]
- Pokry? warstwa ochronna smaru ustalacze drzwiowe
- Posmarowa? smarem sta?ym zawiasy i ruchom? cze?? górn? i doln? zamka pokrywy tylnej i przedniej
[b:a04cda2c24]
Hamulce, opony, ko?a[/b:a04cda2c24]
- Sprawdzi? szczelno?? przewodów, w??y i przy??czy uk?adu hamulcowego
- Sprawdzi? drog? ruchu ja?owego peda?u hamulca no?nego; Ustawi?
- Sprawdzi? luz d?wigni hamulca r?cznego; Ustawi?
- Sprawdzi? grubo?? ok?adzin hamulcowych przednich i tylnych
- Sprawdzi? dzia?anie ogranicznika ci?nienia hamowania
- Sprawdzi? zu?ycie opon (równie? ko?o zapasowe
- Dokr?ci? ?ruby mocuj?ce ko?a
- Wymieni? p?yn hamulcowy
[b:a04cda2c24]
Skrzynia biegów, nap?d osi[/b:a04cda2c24]
- Kontrola szczelno?ci i uszkodze? os?ony przegubów
- Kontrola wizualna szczelno?ci skrzyni biegów
- Sprawdzi? poziom oleju skrzyni biegów
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497651 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional