Warsztat
Hamulce - odpowietrzanie uk?adu hamulcowego wszystkich kó?.
Odpowietrzanie uk?adu hamulcowego jest konieczn? operacj? po odkr?caniu lub wymianie przewodów hamulcowych w naszym bolidzie, czasem po wymianie klocków lub ok?adzin kó? tylnych w momencie zbyt mocnego wysuni?cia t?oczka. Odpowietrzanie powinni?my przeprowadzic tak?e wówczas, kiedy peda? hamulca g??boko wpada w pod?og?, a kilkukrotne przyci?ni?cie powoduje wzrost si?y hamowania i podnoszenie si? peda?u.

1. Czynno?? zaczynamy zawsze od najdalszego miejsca uk?adu tj. ko?a prawego tylnego.
2. Przygotowujemy sobie czysty s?oiczek do którego wlewamy odrobin? p?ynu hamuullcowego.
3. Przygotowujemy równie? buteleczk? z czystym p?ynem hamulcowym (do naszych uk?adów stosujemy p?yny DOT-2 DOT-3, które w zupe?no?ci wystarcz?, w przypadku aut z silnikiem 2.0 proponuje DOT-3 lub DOT-4), przygotujmy tak?e rurk? o ?rednicy 4-5mm i d?ugo?ci oko?o 30cm.
4. Do prawid?owego odpowietrzenia uk?adu potrzebne s? 2 osoby.
5. Pierwsza osoba wciska energicznie peda? hamulca kilkakrotnie, po czym przytrzymuje go w pozycji wci?ni?tej, druga osoba luzuje zaworek odpowietrzenia umieszczony na b?bnie/zacisku hamulcowym z na?o?onym na nim w??ykiem (drugi koniec w??yka zanu?ony w s?oiczku z p?ynem).
6. Wida? b?belki? to dobrze, zakr?camy zaworek, powtarzamy czynnosci z punktu 5 do momentu zaniku wydobywaj?cych si? b?belków z przewodu.


Cz??? Ksi??ki "Kadett wed?ug Sim'a".
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497637 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional