Warsztat
Czyszczenie i smarowanie zamków
Czy twój zamek da sie otworzy? ka?dym kluczem, albo zacina si??
Chcesz go lepiej zabezpieczy? przez z?amaniem przez z?odzieja?
A moze po prostu chcesz oczy?ci? wieloletni brud i nasmarowa? wk?adk? na nowo?
Przepis "dla opornych" ;) :

Demonta? wk?adki:
Zdejmujemy tapicerk?, ?ciagamy ciegienko z plastikowego j?zyczka wk?adki, r?kami wypychamy metalowe zabezpieczenie w kszta?cie "U", je?li sie zasta?o, to pomagamy sobie kombinerkami ?api?c za zawini?ty koniec. Zabezpieczenie odk?adamy sobie w bezpieczne miejsce, wk?adk? wypychamy na zewn?trz. Mozna ju? od?o?y? uszczelk? zamka, lub je?li jest poszarpana to dorobi?.
WK?ADKA ZDEMONTOWANA :)

Rozbieramy element:
Przy pomocy DU?EGO ?rubokr?ta p?askiego podwa?amy metalowe zako?czenie wk??dki, taki pier?cien. On ma podci?cia po 2 stronach, korzystamy z nich do podwa?enia, robimy to równomiernie. Powienien zej?? bez walki przy u?yciu jednak pewnej si?y. Zapami?tujemy jak by? za?ozony, zdemujemy go i plastikowy jezyczek pod nim.
Teraz WA?NE: Wk?adamy kluczyk do wk?adki i wyci?gamy b?benek z zapadkami z tulejki, razem z kluczykiem! paluchami ?apiemy po obu stronach zapadki i delikatnie wyjmujemy kluczyk (zapadki sie wysun?, asekurujemu je w pozycji poziomej).

Potrzeba teraz naprawde malutkiego ?rubokr?cika, albo po prostu kawa?ka drutu czy cos takiego, oraz starej szczoteczki do z?bów, spirytus lub benzyna, kawa?ek kartki i d?ugopis.
Palcami wyci?gamy zapadki (moga stawia? pod koniec lekki opór, ale nie s? blokowane) oczyszczamy ich ko?cówk? na tyle by zczyta? nabity numer i zapisujemy na kartce kolejno?? i numery zapadek dla obu stron. Cienkim drutem, ?rubokr?cikiem precyzyjnym lub ig?? si?gamy w miejsca gdzie by?y zapadki i wyd?ubujemy delikatnie malutkie spr?zynki. Spr?zynki topimy w alkoholu np. w kapslu od napojów.

Czyszczenie:
Tym samym cienkim drutem skrobiemy z narostów tulejk? g?ówn? zamka od wewn?trz - konkretnie te 2 tunele o które sie b?d? zapiera? zapadki. Kraw?dzie maja by? czyste i ostre, by nie przepuszcza?y zapadek. W przypadku gdy tulejka ma bardzo wyra?ne i g?ebokie ?lady wytarcia, sugeruj? rozejrze? sie za innym zamkiem, by podmieni? tulejk? dla bezpiecze?stwa.
Tulejk? i jej wk?adk? pozbawiona lu?nych elementów myjemy spirytusem, benzyn? lub naft?, a potem w gor?cej wodzie z p?ynem do naczy? (mo?na u?y? starej szczoteczki do z?bów). Suszymy.

Spr??ynki powinny w spirytusie same zgubi? brud, to co zostanie usuwamy szczoteczk?. Mo?na delikatnie naciagn?c spr?zynki, je?li sie "zbi?y". Zapadki oczyszczamy szmatk? z alkoholem.

Smarowanie:
Do smarowania mo?na u?y? zarówno smarów specjalistycznych do zamków, jak i np. Ossagolu (polecam!) czy nawet oleju ro?linnego! :P ja kiedy? z konieczno?ci nasmarowa?em Kujawskim ;) fakt, ?e nie wiem jak sie zachowywa?oby to na d?u?sza mete bo po 2 miesiacach poprawilem Ossagolem, ale pierwsze wra?enie by?o pozytywne i zimowe mrozy oko?o -20st wytrzyma?o - zamek ku mojemu zdziwieniu nie zamarz?.
Ossagol to mieszanina smaru z olejem (o konsystencji jogurtu).
Podstaw? smarowania jest to by uzyc smarowid?a rzadkiego bo g?ste utrudnia swobodn? prac? zapadek a poza tym bardzo lubi ?apa? brud.
Smarujemy oszcz?dnie! zamek nie ma sp?ywa? t?uszczem.

Monta?
Do pustej wk?adki nak?adamy ma?? ilo?? smaru lub oleju, wsuwamy spr?zynki na swoje miejsce, delikatnie wsuwamy zapadki na swoje miejsce wg rozpiski. Po wsadzeniu klucza powinny sie schowa? ca?kiem. Nak?adamy palcem cienk? warstw? smaru tak do tulejki jak i na b?benek wk?adki. Podkreslam: naprawd? oszczednie z tym! Smar jest tylko dla swobodnej pracy zapadek i dla niedopuszczenia wilgoci na zapadki.
B?benek trafia do tulejki, zak?adamy spr?zynk? spiraln?, plastikowy "j?zyczek" i blokujemy to ko?cowym metalowym pier?cieniem (na wcisk). Teraz tylko wsadzi? w drzwi, zablokowa? blaszk? "U", zalo?y? ci?gno i tak oto zamek zosta? zregenerowany :)
Powinien by? bardziej odporny na próby gmerania innymi kluczami, chamskie w?amy ?rubokr?tem oraz na mróz.
Aby zamek dobrze sie sprawowa?, starajmy sie nie u?ywa? odmra?aczy do zamków - chyba ?e w ostateczno?ci (co moze sie zda?y? po myciu auta w zimie).

Przy odrobinie ch?ci i inteligencji, opis ten mo?e s?u?y? do ustawienie zamka "pod kluczyk" ;)
( ...o ile mamy dodatkowe zamki "na cz??ci"...)

Autor:
Proktor / k.D.t team
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497607 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional