Warsztat
Zmiana/Wymiana boczków w kanciaku
Tak sobie pomy?la?em, ?e mo?e komu? si? przyda albo chocia? zdj?cia b?d? przydatne :) Sama czynno?? jest banalnie prosta i wymaga od nas jedynie puszki piwa - o tak, na pocz?tek. A wi?c czego tak naprawd? b?dziemy potrzebowa?:

1 x wkr?tak gwiazdkowy
1 x wkr?tak p?aski
1 x jaka? szmatka do... sami si? dowiecie
1 x jaki? p?aski przedmiot do podwadzania boczków
30min wolnego czasu

Jak dobrze wiecie kadetty D wyst?powa?y w wielu ró?norakich wersjach wyposa?eniowych. Te najskromniejsze posiada?y boki z tektury obite jakim? tworzywem a' la tworzywo-skaja. Luxusy (i SR) by?y "wypa?niejsze" i mia?y dodatkowo chromowane listwy chromowane. Berlina (GLS) i GTE mia?y pe?ne boki i w?a?nie monta? takich boczków opisz?.

No wi?c zaczynamy. Ja zacz??em od zdemontowania plastiku wokó? klamki drzwi - podwadzaj?c p?askim i w miar? szerokim wkr?takiem od do?u i od góry naginamy do siebie (z wyczuciem!) ramk?. Trzyma si? na 4 zatrzaskach: 2 na górze i 2 na dole. Z braku uwagi podrapa?em sobie takie fajny chrom...

[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/8/dsc00004gx.jpg/][img:536bb44e07]http://img8.imageshack.us/img8/6976/dsc00004gx.jpg[/img:536bb44e07][/URL]

Kolejno odkr?ci?em 2 ?ruby "krzy?akiem" znajduj?ce si? w takim oto przedmiocie:

[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/855/dsc00003h.jpg/][img:536bb44e07]http://img855.imageshack.us/img855/5693/dsc00003h.jpg[/img:536bb44e07][/URL]

?eby t? "r?koje??" zdj?? trzeba ustawi? ten fragment, za który ?apiemy wychodz?c z kadzia :P Ruszaj?c lekko na boki wyci?gamy sobie ca?y interesuj?cy nas element z plastikiem mocuj?cym (lub plastik zostanie nam w drzwiach, tak te? bywa)

Dalej odkr?camy sobie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara cycek zamykaj?cy drzwi :D
(niestety obie za?lepki straci?y swoje w?a?ciwo?ci trzymaj?ce - od?ama?y si? och mocowania, Wam ?ycz? udanych wymontowywa?)

[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/696/dsc00005em.jpg/][img:536bb44e07]http://img696.imageshack.us/img696/6404/dsc00005em.jpg[/img:536bb44e07][/URL]No i teraz troch? nam zejdzie bo przyst?pujemy do demonta?u korbki od drzwi :wink:
Owa korbka przytwierdzona jest do kró?ca zatrzaskiem widocznym na zdj?ciu poni?ej. ?eby by?o ciekawiej za?lepka widoczna na foto skutecznie utrudnia nam wyj?cie takowego. Ale si? nie poddajemy - ustawiaj?? korbk? kó?eczkiem na pó?nocny zachód lub wschód odginamy sobie lekko za?lepk? i w powsta?? luk? wk?adamy p?aski ?rubokr?t i próbujemy lekko odwadzi? jeden z ko?ców zatrzasku. Jak nam si? to uda to ?apiemy za nasz? szmatk? o której wspomnia?em wy?ej, a dok?adnie za jej oba ko?ce i ?rodek tej?e wk?adamy w luk? tak, aby pod wp?ywem ruchów lewo-prawo/góra-dó? zatrzask nam wyskoczy? :)

[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/849/dsc00002d.jpg/][img:536bb44e07]http://img849.imageshack.us/img849/4683/dsc00002d.jpg[/img:536bb44e07][/URL]


[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/412/dsc00007ad.jpg/][img:536bb44e07]http://img412.imageshack.us/img412/2885/dsc00007ad.jpg[/img:536bb44e07][/URL]

I usuwamy uszczelk? drzwi opuszczaj?c szyb? na sam dó? i podwadzaj?c np. p?askim ?rubokr?tem. Co ciekawe listwa ze zwyklaka jest d?u?sza ni? Berlinowa... :-k


Demontujemy jakim? szerokim a p?askim narz?dziem swoje stare boczki, które nam si? nie podobaj? czy s? po?aman? etc. Staramy si? robi? to odci?gaj?c boczek powoli tak, aby tylko czu?, ?e zeskoczy? z mocowa? takich o:

[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/153/dsc00006kv.jpg/][img:536bb44e07]http://img153.imageshack.us/img153/589/dsc00006kv.jpg[/img:536bb44e07][/URL]

To ten czarny lub bia?y plastik. Czasem zdarza si?, ?e zostanie ono w boczku a czasem w drzwiach.

Je?li b?dziemy chcieli montowa? boczki pe?ne przyda nam si? jeden otwór w drzwiach tu? przy lusterku (ka?dy boczek Berlina/GTE mia? fabrycznie dziurk?) oraz inna uszczelka szyby (specjalnie dla [b:536bb44e07]GrzyBu[/b:536bb44e07] fotka :) ). Nie posiadaj?c takiej uszczeli mo?emy obej?? system lepi?c ta?m? dwustronn? na drzwi lub jak tam kto woli (ja wcze?niej doda?em po 2 ?rubki na stron? ale to by? z?y pomys? i boczek teraz szpec? 2 ma?e, niefabryczne otworki).

Zdj?cie uszczelki:


[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/851/dsc00009je.jpg/][img:536bb44e07]http://img851.imageshack.us/img851/1101/dsc00009je.jpg[/img:536bb44e07][/URL]

Oraz zaczepów w boczkach:

[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/641/dsc00008kp.jpg/][img:536bb44e07]http://img641.imageshack.us/img641/3901/dsc00008kp.jpg[/img:536bb44e07][/URL]
Ja zmienia?em niebieskie boczki na te czarne z mojego pierwszego kanta. Jak wspomnia?em, zaj??o mi to w sumie 30 minut a pocz?tkowo bawia?em si? operacji :P

Powodzenia !
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497594 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional