Warsztat
Czasowy wy??cznik wycieraczek - dla tych co go nie maj?
Czasowy wy??cznik wycieraczek

Cz??? naszych kadetów w wyposa?eniu standardowym nie posiada czasowego wy??cznika wycieraczek. Mo?emy za?o?y? go sobie sami , nie jest to trudne. Instalacja elektryczna jest ju? do tego wy??cznika przystosowana , musimy tylko za?o?y? brakuj?ce elementy .

Jako pierwszy wymieniamy prze??cznik wycieraczek przy kierownicy na ten trójpozycyjny do czasówki . W tym celu rozkr?camy obudow? stacyjki i prze??czników za kierownic?, wyci?gamy prze??cznik z zatrzasków, zdejmujemy kostki i w odwrotnej kolejno?ci montujemy nowy prze??cznik. Numery katalogowe na wy??czniku to 90124929 oraz 66152102. S? dwa, poniewa? ten prze??cznik by? zastosowany równie? w innym modelu Opla.

Nast?pnym krokiem b?dzie za?o?enie przeka?nika czasówek. Wk?adamy go po prostu w wolne miejsce na przeka?nik za tablic? bezpieczników. Ja mam za?o?ony przeka?nik f-my Siemens o symbolu 5WK1 640 i jest on w?o?ony w drugie od prawej strony gniazdo przeka?ników ( na schemacie K-8 ). Mo?e si? to ró?ni? w zale?no?ci od wyposa?enia i roku produkcji auta. Ja mam w trzech autach ten sam uk?ad przeka?ników za tablic? bezpieczników, podaje w kolejno?ci od prawej strony ( mo?e si? komu? to przyda):
1. przeka?nik ?wiate? (K-4 )
2. czasówka wycieraczek (K-8 )
3. przeka?nik ogrzewania szyby tylnej (K-1 )
4. przerywacz kierunkowskazów (K-2 )
5. przeka?nik halogenów przeciwmg?owych (K-5 )

Ostatnim krokiem jest ?ci?gni?cie fabrycznej zwory z dwóch kabli wychodz?cych z podstawy przeka?nika wycieraczek, wystarczy j? zdj??. Nie pami?tam ju? kolorów kabli, ale zwora b?dzie od razu widoczna, rozpinamy plastikow? obudow?, ?ci?gamy zwor? i ju? mo?emy si? cieszy? nowym zakresem pracy wycieraczek.

Opracowa? - Jaro
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497604 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional