Warsztat
Sygnalizator w??czonych ?wiate?
Sygnalizator w??czonych ?wiate?

Wielu z nas zda?y?o si? zapomnie? wy??czy? ?wiat?a po je?dzie, a czym si? to ko?czy to dobrze wiemy. W nowszych modelach Opli ju? o tym pomy?lano, a my poradzimy sobie sami :D
Do tego celu wyko?ystamy sygnalizator (piszczyk) z Opla Kadetta E , wygl?da on jak przeka?nik , oznaczony jest jako[b:576e67163c] Summer 12V 90 240 665 , 25 02888[/b:576e67163c]. Znajdziemy go tam gdzie i inne przeka?niki , pod skrzynk? bezpiecznikow? . Od innych przeka?ników odró?nia si? szczelin? na jednym boku i trzema dziurkami na drugim.

Dzia?anie:
Sygnalizator piszczy w wypadku otwarcia drzwi przy w??czonych ?wiat?ach i wy??czonej stacyjce , gdy stacyjka jest w??czona ( silnik pracuje ) sygnalizator nie zadzia?a (nie b?dzie nam straszy? wysiadaj?cych pasa?erów).

Pod??czenie:
Sygnalizator posiada trzy wyj?cia oznaczone jako 31b , 30 i 15 .

Konektor 31b pod??czamy do wy??cznika drzwiowego (w??cza o?wietlenie kabiny) , wy??cznik ten poda nam mas? do sygnalizatora po otwarciu drzwi.

Konektor 30 pod??czymy do w??cznika ?wiate? w desce , mo?emy u?y? do tego celu ??czk? spinaj?c? dwa kable ( s? takie dost?pne w sklepach motoryzacyjnych) i podpinamy si? pod kabel szaro-zielony ( gdy chcemy aby piszczyk dzia?a? przy wszystkich ?wiat?ach) lub pod kabel bia?o-?ó?ty (gdy chcemy aby piszczyk dzia?a? przy w??czonych ?wiat?ach mijania lub d?ugich). W ten sposób podamy " plus" na sygnalizator po w??czeniu ?wiate?.

Konektor 15 pod??czamy do stacyjki do czarnego kabla (te? za pomoc? wy?ej wymienionej z??czki)- podany " plus" b?dzie nam blokowa? dzia?anie sygnalizatora przy w??czonej stacyjce.

Pozostanie nam zamocowanie sygnalizatora - mo?na w tym celu wyko?ysta? podstawk? pod przeka?nik któr? po zainstalowaniu kabelków mocujemy gdzie? pod desk? rozdzielcz? .

I to wszystko - powodzenia !

Autor: Jaro
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497585 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional