Warsztat
Wymiary kontrolne nadwozia Kadetta D
Linia O na rzucie bocznym jest lini? odniesienia. Wyznaczamy j? bior?c przynajmniej dwa wymiary odnosz?ce si? d niej, np E i J. To samo tyczy si? lini CL wyznaczaj?cej ?rodek ('symetri?') pojazdu. Grube czarne linie oznaczaj? kostrukcj? podstawow? pojazdu, czyli pod?u?nice. Nied?ugo pojawi? si? wymiary ?ezki, czyli Kadetta po 84 roku. B?dzie mo?na sprawdzi?, czy np. mocowanie silnika, belki tylnej ma taki sam rozmiar.

Przygotowa? : Steve
Strona główna Forum Klubowicze Galeria Warsztat Historia
Google
Kopiowanie zdjęć i/lub treści zawartych na stronie www.kadett.d.pl bez zgody autorów zabronione.
Projekt i wykonanie ShoGun :: gg 82395
Copyright © www.kadett.d.pl

[[ 497642 ]]
Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional